2020, vol. 27, no. 2


АuthorsAeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Pavlenko O. V., Pigusov E. A.
Animitsa V. A., Golovkin V. A., Nikol'skii A. A.
Gulimovskii I. A., Greben’kov S. A.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Moshkov P. A., Vasilenkov D. A., Rubanovskii V. V., Stroganov A. I.
Busarova M. V., Zhelonkin S. V., Kulesh V. P., Kuruliuk K. A.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Svirskiy Y. A., Bautin A. A., Luk’yanchuk A. A., Basov V. N.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Sinitsin A. P., Parakhin G. A., Rumyantsev А. V.
Grigor'ev V. A., Ryzyvanov I. P., Zagrebel'nyi A. O.
Remchukov S. S., Lebedinskii R. N.
Ezrokhi Y. A., Fokin D. B., Nyagin P. V.
Tkachenko A. Y., Kuz'michev V. S., Filinov E. P., Avdeev S. V.
Kolbasin I. V.
Lokhtin O. I., Raznoschikov V. V., Aver’kov I. S.
Sabirzyanov A. N., Kirillova A. N., Khamatnurova C. B.
Malov D. V., Shablii L. S.
Baklanov A. V.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Ied K., Maslennikova G. E., Tiumentsev Y. V.
Morozov A. A., Ilyukhin S. N., Khlupnov A. I.

Machine-building Engineering and Machine Science

Machine science, drive systems and machinery

Faizov M. R., Khabibullin F. F.

Metallurgy and Material Science

Metal science and thermal processing of metals and alloys

Golovach A. M., Dmitrieva M. O., Bondareva O. S.

Material science

Amosov A. P., Voronin S. V., Loboda P. S., Ledyaev M. E., Chaplygin K. K.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI