2004, vol. 11, no. 2

Aircraft Engineering

Tishkov V. V., Firsanov V. V.
Shklyarchuk F. N., Twin K.

Propulsion and Power Plants

Kessaev K. V.
Semenov V. V., Min L. Z., Ivanov I. E., Kryukov I. A.
Dreytser G. A., Isayev S. A., Lobanov I. E.
Zuyev Y. V.
Kraev V. M.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Grishanina T. V.
Tsarenko P. B., Yanyshev S. S.
Myakochin A. S.

Radio engineering. Electronics

Plokhikh A. P.
Neudobnov N. A.
Russkikh N. P.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI