2006, vol. 13, no. 2

Aircraft Engineering

Firsanov V. V.
Avkhimovich B. M.

Propulsion and Power Plants

Talalayev A. A.
Zhdanov V. I.
Semenov V. V., Volkov V. A., Kvon Min Chan .. ..
Biruykov V. I.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Grishanina T. V., Savoushkina A. Y.
Kozlov V. I.

Control, Computers and Informatics

Brusov V. S., Tiumentsev Y. V.

Radio engineering. Electronics

Plokhikh A. P.
Kotov Y. V.

Economics

Balashov V. V., Smirnov A. V.
Pankova L. V.
Isaev Y. O.
Myakochin A. S.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI