2009, vol. 16, no. 4

Aircraft Engineering

Orlov V. V.
Zherebin A. M., Zurabian N. I.
Efremov A. V., Koshelenko A. V., Tyaglik M. S.

Propulsion and Power Plants

Frolov V. N., Garanin I. V.
Hilkevich V. Y.
Kikot' N. V., Marchukov E. Y.

Engineering

Ivkin E. I., Sirotkin I. A.
Ilyinskaya O. I., Khakhin V. N.

Measurement Technology and Metrology

Sharonov A. V., Novosyolov S. V.

Computer Science and Control

Matveyev A. V., Bobronnikov V. Т.
Krivilev A. V., Stebletsov V. G.
Khakhulin G. F., Novikov S. A., Posadsky A. I., Eskin V. I.
Terentiev M. N.

Economics

Konovalov V. L.
Sidelnikov Y. V., Bukhalov V. А.
Fomkina V. I., Kolosov I. M.
Ganzhela N. S., Efimov D. A., Mirzoyev E. G.
Kozhevnikov A. S., Rybackov K. A.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Vasilevsky D. V., Spirin G. G., Shlyapnikov I. P.
Salganik R. L., Mishchenko A. A., Fedotov A. A.
Moiseev K. A.
Korovaytsev A. V., Korovaytseva E. A.
Emelin N. M., Tarabrova I. N.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI