2011, vol. 18, no. 4

Aircraft Engineering

Osipov A. M., Kozorez D. A., Sypalo K. I.
Bodrishev A. V., Kuprikov M. Y.
Dunaev V. V., Gromov V. F., Makarov A. F., Eryomin M. V.

Spacecraft and Rockets

Bakulin V. N., Borzykh S. V., Voronin V. V.
Malyshev G. V., Kul'kov V. M., Yegorov Y. G., Tuzikov S. A., Krajnov A. M.

Propulsion and Power Plants

Gerashchenko A. N., Kulikov N. I., Makarenko A. V., Sorokin A. E., Starovoytova N. P.
Kozlov V. I., Smirnov A. A.

Engineering

Agamirov V. L., Agamirov L. V., Vestyak V. A.

Nanotechnology

Reviznikov D. L., Slastushenskiy Y. V.

Electronics, Radio and Communications

Bogdanov A. S., Shevtsov V. A.
Gerko S. A.
Malyshev O. V., Vishnyakov A. S., Khmarov I. М., Kondrashov N. G.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Panteleyev A. V., Metlitskaya D. V.
Moiseev K. A., Panov Y. N.

Economics

Piotuh D. S.
Badalova A. G., Panteleyev A. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI