2004, vol. 11, no. 1

Aircraft Engineering

Golubev I. S., Vu Hoatien .. ..
Liu Deguang .. ..

Propulsion and Power Plants

Demidov A. S., Kashelkin V. V.
Bobkov A. V.
Zuyev Y. V.
Dreytser G. A., Kraev V. M.
Matveenko A. M., Inozemtsev A. A.
Chvanov V. K., Fatuev I. Y., Konovalov S. G., Bogushev V. Y.
Plokhikh A. P., Malko E. V.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Musin S. M.
Grishanina T. V.
Myakochin A. S.

Radio engineering. Electronics

Yudin V. N.
Plokhikh A. P., Vazhenin N. A.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI