2015, vol. 22, no. 3

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aeronautical engineering

Samoilovskii A. A., Liseitsev N. К.
Evdokimenkov V. N., Kim R. V., Vekshina A. B., Yakimenko V. A.
Maximov N. А., Skleimin Y. B., Sharonov A. V.
Pisarenko V. N., Vasil'eva I. A., Kulikova M. S.

Aerodynamics

Dolzhikov V. I., Nikolaev A. V.

Rocket and space engineering

Usovik I. V., Darnopykh V. V., Malyshev V. V.
Zharenov I. S., Zhumaev Z. S.

Aircraft engines and power generators

Ryabov A. A., Romanov V. I., Kukanov S. S., Shmotin Y. N., Gabov D. V.
Mesnyankin S. Y.
Zinenkov Y. V., Lukovnikov A. V., Cherkasov A. N.
Grigor'ev V. A., Zagrebel'nyi A. O., Kuznetsov S. P.
Okorokova N. S., Perchenok A. V., Pushkin K. V., Sevruk S. D., Farmakovskaya A. A.

Metallurgy and Material Science

Material science

Zadorina E. N.

Electrical Engineering

Electromechanics

Sen'kov A. P., Bormotov A. V., Sedunov D. Y.

Electrical Engineering

Zhikharev D. Y., Kirillov V. Y.
Reznikov S. B., Averin S. V., Kharchenko I. A., Tret'yak V. I., Konyakhin S. F.

Economics

Tihonov A. I.
Kobzar A. I., Tikmenov V. N., Tikmenova I. V.
Kiseleva G. S.
Tsybulevskii S. E.
Panagushin V. P., Chaika N. K.
Mikhailova E. A., Krylov S. V.
Danilochkina N. G., Ryapukhin A. V., Cherner N. V.
Korovin A. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI