2005, vol. 12, no. 2

Aircraft Engineering

Pogosyan M. A., Liseitsev N. К., Ryabov V. A.
Matveenko A. M., Goryunov N. P., Demin V. Y., Lapshin V. P.
Efremov A. V., Ogloblin A. V.
Artamonova L. G., Radtsig A. N., Ryzhov Y. A., Semenchikov N. V., Yakovlevsky O. V.
Tischehko M. N., Artamonov B. L., Zavalov O. A., Mojzyh E. I., Maslov A. D.
Kofman V. D., Poltavets V. A., Mulkidzhanov I. K.
Krasotkin A. A., Karapetyan T. S.
Sokolovskii G. A., Smol'skii G. N.
Turkin I. K., D'yakonov D. A., Zavalov O. A.
Sevast'yanov N. N., Verkhoturov V. V.
Matveenko A. M., Lokshin M. A.

Propulsion and Power Plants

Chepkin V. M., Marchukov E. Y.
Popov G. A.
Skibin V. A., Kraiko A. N.
Rodchenko V. V., Obmornov V. A.

Mechanical Engineering Technology

Karpyshev A. V.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Veretennikov V. G., Sinitsyn V. A.
Gorshkov A. G.

Control, Computers and Informatics

Evdokimenkov V. N., Krasil'shchikov M. N.
Polkovnikov V. A.

Radio engineering. Electronics

Ratner V. D., Reutov V. G.
Sloka V. K., Teplyakov I. M.
Pigin E. A.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI