2024, vol. 31, no. 1

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Makeev P. V., Ignatkin Y. M., Shomov A. I., Ivchin V. A.
Gueraiche D., Kombaev T. S., Rymanova A. N.
Phyo A., Semenov V. N., Fedulov B. N.
Parshutin S. G.
Artamonov B. L., Lukhanin V. O.
Kulesh V. P., Kuruliuk K. A., Nonkin G. E., Senyuev I. V.
Malyh D. A., Peshkov R. A., Kuplevatskii D. V., Varkentin V. V.
Nguyen V. N.
Mitrofanov O. V., Toropylina E. Y.
Belousov I. S., Zheleznov L. P., Burnysheva T. V.
Zinenkov Y. V., Fedotov M. M., Raznoschikov V. V., Lukovnikov A. V.
Tkachenko A. Y., Pelevin V. S., Aleksentsev A. A., Filinov E. P.
Osipov S. K., Bryzgunov P. A., Rogalev N. D., Sokolov V. P., Milyukov I. A.
Aref'ev K. Y., Krikunova A. I., Grishin I. M., Minko A. V., Il'chenko M. A., Zaikin S. V.
Grigor’ev E. M., Falaleev S. V.
Mamaev B. I., Starodumov A. V., Ermolaev G. V.
Kalenskii S. M., Ezrokhi Y. A.
Bondarenko D. A., Ravikovich Y. A.
Gurakov N. I., Popov A. D., Kolomzarov O. V., Morales M. H., Zubrilin I. A.
Ivashkov S. S., Moiseeva I. S., Barantsev S. M.
Chou X., Ishkov S. A., Filippov G. A.

Machine-building Engineering and Machine Science

Khaimovich A. I., Balyakin A. V., Oleinik M. A., Stepanenko I. S., Meshkov A. A.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI