2011, vol. 18, no. 6

Aircraft Engineering

Kuprikov M. Y., Komissarov A. A., Roy R. I.

Spacecraft and Rockets

Vasilenko V. V., Goncharenko V. I., Shestakov P. S.
Darnopykh V. V., Malyshev V. V.

Propulsion and Power Plants

Yakovlev A. А., Timushev S. F., Tsipenko A. V.
Kuz'michev R. V., Levin D. V., Misyutin R. Y., Zechikhin B. S.
Mitrokhov N. V.

Electronics, Radio and Communications

Tretiyakova O. N., Shevchenko G. Y.

Computer Science and Control

Tikhonov K. M., Tishkov V. V.
Bolkunov A. I., Serdyukov A. I.
Moiseev K. A., Panov Y. N.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Kudryavtseva I. A.
Rybin V. V.
Gidaspov V. Y., Pirumov U. G., Severina N. S.
Medvedskiy A. L., Tarlakovsky D. V.

Economics

Ulyashin V. Y.
Panagushin V. P., Klonitskaya A. Y., Gusarova Y. V., Semenov P. N., Ivanisov V. Y.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI