2013, vol. 20, no. 2

Aircraft Engineering

Goriachev O. V., Efromeev A. G., Minchuk S. V.
Nemoudryi K. V.
Sypalo K. I., Podogova A. A.

Spacecraft and Rockets

Komissarenko A. I.
Panchukov A. A.
Shklyarchuk F. N.
Usovik I. V., Grishin V. M.
Biruykov V. I., Pronin O. Y., Radshenko A. V.
Matveev Y. A., Kovalevskaya O. V.

Propulsion and Power Plants

Gidaspov V. Y.
Kotel'nikov V. A., Kotelnikov M. V., Morozov A. V.
Gabrielyan D. A., Semenov V. V.
Bondareva N. V., Koroteev A. A., Samsonov A. B.
Krylov B. A., Barykin I. Y.
Misyutin R. Y., Levin A. V., Zhuravlev S. V., Zechikhin B. S.

Measurement Technology and Metrology

Pavlova N. V., Vidov K. S., Gusev D. I., Kharchenko D. N.

Computer Science and Control

Konstantinov G. S., Kuvshinov V. M., Kuznetsov I. P., Parshin A. A., Redko P. G., Steblinkin A. I., Khaletsky L. V.
Ermakov S. A., Karev V. I., Konstantinov S. V., Obolensky Y. G., Selivanov A. M., Sukhorukov R. V.
Abrosimov V. K., Goncharenko V. I.
Chernomorskii A. I., Maximov V. N., Plekhanov V. E.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Zakharova N. G., Yurishcheva A. A., Karandin V. I., Rozhkov A. G., Kydralieva K. A.
Zhuk A. Z., Ilyukhin A. S., Okorokova N. S., Sevruk S. D., Farmakovskaya A. A.
Ziatdinov R. A., Nabiyev R. I., Miura K. T.
Smerchinskaya S. O., Yashina N. P.
Goykhburg D. M., Zemskov A. V., Tarlakovsky D. V.

Economics

Ershov D. M.
Manturov D. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI