2013, vol. 20, no. 3

Aircraft Engineering

Pravidlo M. N., Belyaev A. N., Kosarev A. V.
Brusov V. S., Petruchik V. P., Kuznetsov A. V.
Krivtsov V. S., Pavlenko V. N., Voronko V. V., Vorobjev Y. A., Shostak I. V.

Spacecraft and Rockets

Biruykov V. I., Biryukovа M. V.
Darnopykh V. V., Malyshev V. V.

Aerospace propulsion engineering

Evstratov D. I., Lalabekov V. I., Samsonovich S. L.
Pugachev A. O., Ravikovich Y. A.
Nikolaenko V. S., Filippov G. S., Jashenko B. Y.
Volchkov G. V., Vystavkin A. G., Maksimenko D. V.
Shcherbakov M. A., Vorobyov D. A., Maslakov S. A., Ravikovich Y. A.
Okorokova N. S., Pushkin K. V., Sevruk S. D., Farmakovskaya A. A.

Mechanical Engineering

Ahatov R. K., Chien H. V.

Material authority

Rusyaev N. N., Spiridonov S. V.

Measurement Technology and Metrology

Busurin V. I., Korobkov V. V., Zheglov M. A., Akhlamov P. S.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Khayrnasov K. Z.

Electrotechnology. Electromechanics

Voronina L. N.
Shevtsov D. A., Turchenko I. S.

Control and navigation systems

Grumondz V. T., Polishcuk M. A.

Computer engineering. Information technology

Barabin G. V., Gusev V. Y., Zaitsev V. E., Yurov N. N.
Eskin V. I., Sudakov V. A.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Nerubailo B. V., Vu X. D.
Blinkova A. Y., Blinkov Y. A., Mogilevich L. I.
Bogdanov V. R., Sulym G. T.
Reviznikov D. L., Sposobin A. V.
Khromatov V. E., Golubeva T. N.

Economics and management

Golubev S. I.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI