2014, vol. 21, no. 2

Aviation technologies

Shved Y. V.
Maslov G. A., Mitenkov V. B.

Spacecraft and Rockets

Sova A. N., Mazlumyan G. S., Baryshov D. P., Borisov R. B., Rulev S. V.
Zagovorchev V. A., Rodchenko V. V., Sadretdinova E. R.
Oleynikov I. I., Pavlov V. P.

Aerospace propulsion engineering

Tkachuk A. V., Kozubski K. N., Rumyantsev А. V.
Samokhin V. F., Moshkov P. A.

Material authority

Kolesnikov A. V.
Petrova L. G., Belashova I. S., Alexandrov V. A., Demin P. E., Brezhnev A. A.

Electronics, Radio and Communications

Vazhenin N. A.
Kuprijanov A. I.
Vazhenin N. A., Kirianov I. A.

Control and navigation systems

Starovoitov E. I., Zubov N. E.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Russkikh S. V.
Antufiev B. A., Konovalov A. V.
Markov Y. G., Mikhailov M. V., Larkov I. I., Rozhkov S. N., Krylov S. S., Perepiolkin V. V., Pochukayev V. N., Filippova A. S.
Safonov A. I.
Myltcina O. A., Belostochny G. N.

Economics and management

Kozelkov O. A.
Komarova N. V.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI