2016, vol. 23, no. 1

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Zakharov I. V., Trubnikov A. A., Reshetnikov D. A.
Gusev V. G.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Nebelov E. V., Pototskii M. V., Rodionov A. V., Gorskii A. N.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Kamenskii S. S., Martirosov D. S., Kolomentsev A. I.
Kalinin D. V., Kalinin Y. V.
Zubko A. I.
Kolodyazhnyi D. Y., Nagornyi V. S.
Ezhov A. D.
Gorelov Y. G., Strokach E. A.
Klimov V. G.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Sokolov N. L., Orlov D. A.
Zhurin S. V.
Pisarenko V. N.
Kostyukov V. M., Trinh V. T., Nguyen N. M.
Zhigastova O. K., Pochukayev V. N.
Iordan Y. V.
Nikolichev I. A.

Machine-building Engineering and Machine Science

Machine science, drive systems and machinery

Vasil'ev M. A., Stepanov V. S.
Nosov A. S.

Mechanical Engineering Technology

Chigrinets E. G.

Metallurgy and Material Science

Material science

Budkina E. M., Kuznetsov E. B.

Electrical Engineering

Electromechanics and electric apparatus

Zhuravlev S. V., Zechikhin B. S., Kuz'michev R. V.
Dyakin N. V., Dyakin S. V., Volsky S. I.

Economics

Tihonov A. I., Kalachanov V. D., Prosvirina N. V.
Dmitriev O. N.
Opryshko Y. V.
Shevtsova A. S.
Komarova A. M., Novikov S. V.
Zvyagintseva I. I., Khmelevoi V. V., Zueva T. I.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2024 by MAI