2009, vol. 16, no. 1

Spacecraft and Rockets

Kudriavtseva N. S., Malozemov V. V.
Bordakov V. N.

Krylov B. A., Onishchik I. I., Yun A. A.
Hilkevich V. Y.
Molchanov A. M.
Semenov P. N., Shkarban I. I.
Sorokin V. A., Zakharov N. N., Sharov M. S., Yanovskiy L. S.

Engineering

Vorobey V. V., Evstratov S. V.
Akhmetova E. R., Tazetdinov R. G.
Beschastnykh V. N., Ravikovich Y. A., Sokolov A. N.

Measurement Technology and Metrology

Sharonov A. V., Novosyolov S. V.

Electronics, Radio and Communications

Nevolin A. O.

Computer Science and Control

Azimov D. M., Gorbatenko S. A.
Grishin V. M., Phyo M. K.

Economics

Zinchenko A. S., Yudina O. V.

Applied Mathematics, Mechanics and Physics

Shtyrlin A. F.
Nikitin N. B., Makhrov V. P.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2023 by MAI