2018, vol. 25, no. 4

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Kuznetsov E. N., Lunin V. Y., Panyushkin A. V., Chernyshev I. L.
Bragin N. N., Kovalev V. E., Skomorokhov S. I., Slitinskaya A. Y.
Danilenko N. V., Kirenchev A. G.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Yudintsev V. V.
Bolsunovskii A. L., Bondarev A. V., Gurevich B. I., Skvortsov E. B., Chanov M. N., Shalashov V. V., Shelekhova A. S.
Egoshin S. F.
Lopatin A. A., Nikolaeva D. V., Gabdullina R. A.

Strength and thermal conditions of flying vehicles

Zichenkov M. C., Ishmuratov F. Z., Kuznetsov A. G.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Ezrokhi Y. A., Kalenskii S. M., Morzeeva T. A., Khoreva E. A.
Panov S. Y., Kovalev A. V., Aisin A. K., Achekin A. A.
Kalugin K. S., Sukhov A. V.
Kuz'michev V. S., Omar H. H., Tkachenko A. Y.

Control and testing of flying vehicles and their systems

Ogloblin D. V., Gorelov A. D., Voroshilin A. P., Zueva K. S.
Sedel'nikov A. V., Puzin Y. Y., Filippov A. S., Khnyreva E. S.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Donskov A. V.

Machine-building Engineering and Machine Science

Mechanical and Physico-Technical Processing Technology and Equipment

Kovalev A. A., Tischenko L. A., Antipin M. A., Shakhovtsev M. M.

Machine science, drive systems and machinery

Na L., Zhefeng Y., Yi F.

Electrical Engineering

Electromechanics and electric apparatus

Zhuravlev S. V., Zechikhin B. S., Ivanov N. S., Nekrasova Y. Y.
Grachev N. N.
Bazhenov N. G., Filina O. A., Ozerova E. Y.

Electrical engineering complexes and systems

Sychev Y. A., Kuznetsov P. A., Zimin R. Y., Soloveva Y. A.
Tereshkin V. M.
Rebrov S. G., Yanchur S. V., Faustov A. V., Filin S. V.

Metallurgy and Material Science

Material science

Rygina M. E., Petrikova E. A., Teresov A. D., Ivanov Y. F.

mai.ru — informational site of MAI

Copyright © 1994-2020 by MAI